KRAVUTBILDNING FÖR DE SOM ARBETAR PÅ OCH VID VÄG

ARBETE PÅ VÄG

2 495 SEK / person


Vi erbjuder en av marknadens bästa utbildningar i

ARBETE PÅ VÄG

som digital distansutbildning

Arbete På Väg

Arbete på väg innebär att man utför arbete på vägbanan eller vid sidan av vägen, till exempel vid underhåll av vägen, vid byggnation av väg eller vid olycksplatser. Arbete på väg kan vara en farlig sysselsättning, eftersom det finns en risk att man blir påkörd av fordon.

Utbildning för att arbeta på väg är viktigt för att förebygga olyckor och för att säkerställa att man kan utföra arbetet på ett säkert sätt. Utbildningen kan variera beroende på typ av arbete och plats, men det finns några gemensamma ämnen som ofta tas upp:

  1. Lagar och förordningar som gäller för arbete på väg.
  2. Skyddsutrustning och säkerhetsföreskrifter.
  3. Första hjälpen och rutiner vid olyckor.
  4. Trafikhantering och skyltning.
  5. Säkerhet vid användning av maskiner och verktyg.

Det kan vara lämpligt att ta en utbildning som ger en certifiering eller ett intyg på att man har fått den kunskap och träning som krävs för att arbeta på väg. Utbildningen kan ges av olika organisationer eller företag som specialiserar sig på utbildning inom området.


Copyright © Alla rättigheter förbehållna